Baucomex

Tepelné a chladové izolace

Hospodárné zacházení s energií šetří přírodní zdroje, má vliv na snížení emisí škodlivých látek, a tedy i redukci znečištění životního prostředí. Důležitou roli zde hraje tepelná izolace.

Tepelné a chladové izolace jsou důležitou součástí technických zařízení, v nichž je teplota rozdílná od teploty okolí.

Baucomex CZ, s.r.o. provádí izolace v těchto oblastech:

 • izolace turbín vč. příslušenství
 • izolace speciálních zařízení, např. reaktorů, kolon, výměníků, aparátů, tanků apod.
 • izolace nadzemních potrubních rozvodů, potrubních mostů apod.
 • izolace podzemních rozvodů, topných kanálů, kolektorů apod.
 • izolace dálkových tepelných napáječů
 • izolace vzduchotechnických zařízení a kanálů
 • izolace rozvodů ÚT a zdravoinstalace
 • speciální izolace, např. izolace lodí, kabin
 • izolace kotlů vč. příslušenství

Členění izolací z hlediska použití:

 • tepelné izolace proti ztrátě tepla
 • tepelné izolace proti ztrátě chladu
 • izolace proti rosení (kondenzaci)
 • izolace pro ochranu osob - proti popálení
 • protihlukové izolace
 • protipožární izolace
 • izolace vysokoteplotních zařízení

Členění izolací z hlediska způsobu montáže:

 • izolační desky, rohože a segmenty z vláknitých a keramických materiálů
 • trubice, hadice a pásy z pěnového izolačního materiálu
 • izolační pouzdra a skruže z vláknitých a keramických materiálů
 • stříkané izolace na bázi minerálního vlákna
 • stříkané izolace na bázi pěnového polyuretanu
 • speciální šité matrace
 • snímatelná izolační pouzdra

Druhy izolačních materiálů:

 • materiály z minerální plsti
 • materiály ze skelného vlákna
 • materiály z keramického vlákna
 • pěnový polyetylen
 • syntetický kaučuk
 • pěnový polystyren
 • polyuretan
 • pěnové sklo
 • calcium - silikát
 • fenolická pěna
 • perlit

Povrchová úprava izolací

 • vyztužená hliníková fólie
 • polyetylenová fólie s nosnou vložkou z pletiva
 • PVC fólie vč. tvarovek
 • pozinkovaný plech hladký, trapézový
 • hliníkový plech hladký, trapézový
 • nerezový plech

Kontaktní informace

BAUCOMEX CZ, s.r.o.

IČ: 170 46 998
Švédská 43
150 00 Praha 5

Telefon: 257 310 576
Fax: 257 314 130
E-mail: info@baucomex.cz


Technické izolace – Průmyslové izolace – Tepelné izolace – Chladové izolace – Protipožární izolace – Protihlukové izolace – Akustické izolace – Zvukové izolace – Protihlukové kryty – Tlumiče hluku – Protihlukové stěny – Buňkové tlumiče VZT – Kulisové tlumiče VZT – Izolace turbíny – Izolace potrubí a těles – Izolace parovodů a horkovodů – Izolace nádrží – Izolace kotlů – Izolace chladíren a mrazíren – Tepelně izolační materiály – Izolační šité matrace – Zámečnická a klempířská výroba – Klempířské výrobky a prefabrikáty – Opláštění hal a budov – Zateplení fasád

Copyright © 2009 — BAUCOMEX CZ, s.r.o.