Baucomex

Protipožární izolace

Ve spolupráci a s využitím know-how firmy G+H GmbH nabízíme protipožární izolace formou nátěrů, nástřiků a obkladů v rámci zabezpečení současných požadavků na protipožární ochranu i budoucí evropské normy a v rámci zabezpečení požadavků pojišťovacích ústavů.

Dodáváme protipožární opatření v oblasti průmyslových a pozemních staveb.

Jedná se především o preventivní protipožární opatření na:

 • potrubí
 • kabelových trasách
 • větracích kanálech
 • skladovacích nádržích
 • nosných konstrukcích všeho druhu
 • v prostupech příček a stěn pomocí přepážek

Významnou část činnosti naší firmy v oblasti protipožárních izolací tvoří:

 • Izolace podzemních dopravních zařízení, především dálničních a železničních tunelů, ohnivzdornost je zde zajištěna použitím stříkané omítky nebo deskového obložení.

Protipožární izolace v jaderných elektrárnách

V jaderných elektrárnách musí mít protipožární izolace zároveň funkci radiačního odstínění. Povrchy musí být dekontaminovatelné.

Baucomex CZ, s.r.o. jako strategický partner německé firmy G+H GmbH nabízí špičková technická řešení v oblasti protipožárních izolací v jaderných elektrárnách formou různých izolačních systémů podle účelu. Uvádíme alespoň některé z nich:

PYROFLEX

 • izolace prostupů potrubí v protipožárních stěnách
 • odolná proti povětrnostním podmínkám
 • trvale vysoce flexibilní
 • odolná ohni a tlaku
 • dekontaminovatelná
 • uvnitř budovy: jako protipožární přepážka mezi dvěma požárními úseky při velké dilataci trubek

PYROLAN

 • protipožární přepážka pro střední dilataci trubek

Kombinace PYROLANU s radiačním odstíněním

 • vysoce elastická, záření odolná těsnicí manžeta, plynotěsná
 • izolační trubka kabelového kanálku
 • radiační odstínění
 • výplň z elastických, nedělitelných minerálních vláken
 • potrubí média
 • záření a požáru odolná dělicí příčka

V případě požadavku radiačního odstínění je výplň z minerálních vláken nahrazena ca. z 1/3 tloušťky stěny např. olověnou vlnou.

PYROLITE

 • stabilní, dekontaminovatelná protipožární izolace pro kabely a kabelové trasy

PYROTAM

 • potrubní izolace pro průmyslové použití v libovolných světlostech a libovolném umístění trubek

PYROPLAN

 • opláštění kabelových tras včetně revizního otvoru

Kontaktní informace

BAUCOMEX CZ, s.r.o.

IČ: 170 46 998
Švédská 43
150 00 Praha 5

Telefon: 257 310 576
Fax: 257 314 130
E-mail: info@baucomex.cz


Technické izolace – Průmyslové izolace – Tepelné izolace – Chladové izolace – Protipožární izolace – Protihlukové izolace – Akustické izolace – Zvukové izolace – Protihlukové kryty – Tlumiče hluku – Protihlukové stěny – Buňkové tlumiče VZT – Kulisové tlumiče VZT – Izolace turbíny – Izolace potrubí a těles – Izolace parovodů a horkovodů – Izolace nádrží – Izolace kotlů – Izolace chladíren a mrazíren – Tepelně izolační materiály – Izolační šité matrace – Zámečnická a klempířská výroba – Klempířské výrobky a prefabrikáty – Opláštění hal a budov – Zateplení fasád

Copyright © 2009 — BAUCOMEX CZ, s.r.o.